La importància del procés de l’analítica web

Coneixes l’analítica web? Saps per a què serveix?

L’analítica web és un procés on hi entren participen diversos factors: el reporting, l’analítica i el màrqueting digital. El procés analític és un procés que es du a terme en tots els àmbits empresarials.

Actualment estem acostumats a treballar amb Internet i de forma telemàtica; això obre molts camins i a l’hora moltes bretxes digitals que no coneixem; per això és important fer sempre un anàlisis de la situació del nostre programa.

Quins passos haig de seguir

Per a fer un bon procés d’analítica web, primer de tot, hem de marcar els objectius que volem assolir en el nostre projecte. Quan tinguem clar els objectius; és bo remarcar que no és positiu emmarcar-ne gaires per a un únic procés (com a màxim en fixaríem entre 2 i 3 per anàlisis), podrem avançar cap al següent pas.

Després de saber quins punts volem millorar, és moment de fer el reporting del nostre material online. Hi ha diverses plataformes que ens ofereixen reportings molt complets sobre les necessitats que sol·licitem. A través de Google Analytics, per exemple, podem aconseguir els informes necessaris per a analitzar els resultats de la nostra web.

Encara que, l’analítica web també es basa en la nostra participació en els Social Media; per aquest mateix motiu, també és molt important fer un reporting del material necessari per tal de conèixer la situació actual de la nostra empresa i l’engagement amb els nostres usuaris. Per a fer aquest reporting tenim eines com Metricool, que també serveix per a planificar el nostre calendari editorial, o píxels que podem instaurar dins el <head> de la nostra web i seguir amb més deteniment les accions dels nostres usuaris.

Fer l’anàlisi del reporting és important per tal de conèixer la situació actual i la passada, tot i que, quan esmento la passada, el més important és el passat més proper; no en farem res d’analitzar un any o 2 enrere.

Després de fer l’anàlisi, ha arribat l’hora de posar sobre la taula els objectius marcats i els resultats obtinguts. A partir d’aquest moment, entra el factor clau del màrqueting digital. A través dels KPIs arribarem a complir els nostres objectius. És molt important seguir aquest patró d’estructuració, per tal d’aconseguir resultats factibles.

Estructura del procés de l’analítica web:

1. Objectius
2. Reporting
3. Anàlisis web
4. KPIs
5. CTA
5. Mesurament de resultats
6. Modificacions, si fos el cas

També s’ha de remarcar que els KPIs es poden modificar per tal d’arribar als objectius marcats prèviament i que després s’han de fer diverses proves fins a assolir els objectius, ja que el procés d’analítica web no dóna un resultat immediat a les nostres accions. Ara toca dur a terme accions CTA (Call To Action) per tal d’aconseguir els nostres objectius i modificar els KPIs si és necessari.