El reporting, una eina molt útil si saps com utilitzar-la

Segur que has sentit a parlar un munt de vegades sobre el reporting; però saps ben bé què és i per a què serveix?

El reporting és el procés que fa qualsevol consultoria digital per tal d’avaluar els resultats obtinguts a través de diverses estratègies de continguts, branding…

Dins el procés de l’analítica web, el reporting és un pas fonamental per tal de poder veure si la feina que estem fent fins al moment és la correcta o si hem de modificar quelcom dins els nostres paràmetres o KPIs.

En l’actualitat podem extreure informes de qualsevol mitjà o eina dins la xarxa d’Internet. Tot i així, cal remarcar que no s’ha d’extreure en clar tots els documents i informes que ens permet la globalització del sector.

Posarem un exemple clau; si per exemple tinc una empresa i estic treballant amb les xarxes socials, la botiga online i Google; però els meus objectius principals són saber quantes persones compren o en quin procés es paralitzen dins l’acció de la compra; el que m’interesarà serà fer un reporting exclusivament d’això i no de si les vendes em provenen de diversos canals o si hi ha un feedback… En aquest cas, aniríem al nostre ecommerce per tal d’extreure els informes pertinents amb eines com Google Analytics i només ens centraríem en els objectius estipulats per tal de poder veure què passa i quan; així podríem mirar de buscar una solució per poder resoldre els problemes o dificultats actuals.

El que MAI has d’oblidar

El més important dins el procés de l’analítica web és saber fer una bona anàlisi del reporting esperat i no de tots els informes que ens ofereixen les diverses eines tecnològiques. Hem de dedicar un 80% del nostre temps a analitzar els informes dels reportings necessaris i el 20% a fer els informes pertinents amb els resultats més adients als nostres objectius.

Després d’aquesta breu explicació sobre què és el reporting, espero que us poseu mans a l’ordinador i a buscar, analitzar i optimitzar els resultats únicament necessaris per comprovar els vostres resultats estadístics.