Tips senzills per optimitzar la teva web

Primer de tot, hem de saber què vol dir optimitzar. Aquesta paraula ens determina si la nostra pàgina web està funcionant de forma eficaz i rendible, a través de diversos processos. La millora contínua de la nostra web i les seves eines és un factor clau per tal d’aconseguir que la nostra web tingui un rendiment del 100% i pugui arribar al públic desitjat d’una forma ràpida i senzilla a l’hora d’interactuar i navegar en ella.

La nostra web ha de ser el nostre santuari; l’hem de cuidar com si d’un fill es tractés, ja que aquí hi mostrarem totes les nostres capacitats, siguin d’un àmbit o altre, i amb l’objectiu que sigui; el més important és cuidar-la per tal que ens reporti els beneficis que hi estem buscant.

Les millors eines que podem trobar per optimitzar una web, les trobem dins l’àmbit del màrqueting digital. Primer de tot, ens hem de marcar els objectius principals que volem obtenir de la nostra web.

Quan tinguem els objectius marcats, hem de crear els KPIs corresponents, per tal d’arribar a assolir els objectius reals, mentre els podem mesurar de forma eficaç i modificar-los si és el cas, per tal de millorar.

Si tots aquests KPIs i objectius acaben tenint uns resultats positius quan hi fem l’avaluació de l’anàlisi, podem dir que hem optimitzat la nostra web de forma eficaç i amb els resultats esperats.

I ara, quins són els recursos que he d’utilitzar dins la meva web?

1- Posicionament SEO
2-Pluggins per fer més ràpid el meu lloc web
3- Pluggins per fer que la web sigui adaptada a tots els formats: tablets, mòbils, ordinadors…
4-Ads en cercadors PPC
5- Google Website Optimitzer

El posicionament SEO

S’aconsegueix a través de la col·locació directa i estratègica de paraules clau dins el text (keywords). Les paraules clau, les podem introduir amb codis de programació o a través de l’ús de les negretes dins el text.

On hem de col·locar aquestes paraules clau?

Al títol, al subtítol, al mig del text… La paraula clau amb la qual volem que els cercadors com Google o Bing ens trobin i ens indexin a les primeres posicions.

També hi ha pluggins més avançats com YoastSEO, molt recomanable a nivell professional, que ens ajuda a marcar les paraules clau i les frases clau més adients al nostre contingut i ens informa en tot moment de la millora que hi podem fer. Però no us espanteu, també n’hi ha d’altres a nivell d’usuari molt bons i factibles.

Pluggins Responsibe Web:

Si treballes amb WordPress, ho fa de forma automàtica. Tot i que, si vols que millori el teu rendiment de velocitat web (velocitat i temps que tarda la teva web en carregar cadascuna de les seves planes) es pot millorar amb aquests pluggins:

  1. Wp Rocket (de pagament)
  2. Wp Super Caché (gratuït)

Si parlem d’adaptabilitat web envers altres tipus de dispositius, parlem de Responsive Web Design. Aquí us mostrem alguns pluggins per fer-ho més efectiu:

  1. WTouch Mobile Plugin
  2. WP Mobile Detector
  3. Upssite
  4. WordPress Mobile Pack

ADS als cercadors PPC

En aquest apartat és important analitzar i distingir per a què serveixen els anuncis pagats a Google o a altres buscadors. També hem d’esmentar que fer publicitat a través d’altres plataformes webs és una bona solució per atraure tràfic directe a la nostra web. En aquest cas, parlem de màrqueting d’afiliació, tot i que, no és el tema que volem comunicar en aquest article.

Si volem posicionar la nostra web i optimitzar-la per a tenir un millor rendiment i benefici, una de les parts importants és fer-ne una bona publicitat a través d’ADS. En aquest punt el que fem és pagar una quantitat de diners al cercador que ens interessa i ens indexa segons els algoritmes de cerca de cada usuari.

Google Website Optimitzer

Aquesta eina que ens ofereix Google és molt efectiva a l’hora d’optimitzar els continguts de la nostra web. Podem crear multitesting o test A/B per a campanyes d’optimització i venda; una manera ràpida i senzilla per tal d’analitzar quin és el contingut que genera més leads o tràfic.

Doncs aquests són alguns dels consells que us puc oferir. Espero que us hagin pogut servir d’ajuda per tal de crear un espai online on aconseguir els objectius prioritaris no sigui un somni sinó una realitat.

El reporting, una eina molt útil si saps com utilitzar-la

Segur que has sentit a parlar un munt de vegades sobre el reporting; però saps ben bé què és i per a què serveix?

El reporting és el procés que fa qualsevol consultoria digital per tal d’avaluar els resultats obtinguts a través de diverses estratègies de continguts, branding…

Dins el procés de l’analítica web, el reporting és un pas fonamental per tal de poder veure si la feina que estem fent fins al moment és la correcta o si hem de modificar quelcom dins els nostres paràmetres o KPIs.

En l’actualitat podem extreure informes de qualsevol mitjà o eina dins la xarxa d’Internet. Tot i així, cal remarcar que no s’ha d’extreure en clar tots els documents i informes que ens permet la globalització del sector.

Posarem un exemple clau; si per exemple tinc una empresa i estic treballant amb les xarxes socials, la botiga online i Google; però els meus objectius principals són saber quantes persones compren o en quin procés es paralitzen dins l’acció de la compra; el que m’interesarà serà fer un reporting exclusivament d’això i no de si les vendes em provenen de diversos canals o si hi ha un feedback… En aquest cas, aniríem al nostre ecommerce per tal d’extreure els informes pertinents amb eines com Google Analytics i només ens centraríem en els objectius estipulats per tal de poder veure què passa i quan; així podríem mirar de buscar una solució per poder resoldre els problemes o dificultats actuals.

El que MAI has d’oblidar

El més important dins el procés de l’analítica web és saber fer una bona anàlisi del reporting esperat i no de tots els informes que ens ofereixen les diverses eines tecnològiques. Hem de dedicar un 80% del nostre temps a analitzar els informes dels reportings necessaris i el 20% a fer els informes pertinents amb els resultats més adients als nostres objectius.

Després d’aquesta breu explicació sobre què és el reporting, espero que us poseu mans a l’ordinador i a buscar, analitzar i optimitzar els resultats únicament necessaris per comprovar els vostres resultats estadístics.

La importància del procés de l’analítica web

Coneixes l’analítica web? Saps per a què serveix?

L’analítica web és un procés on hi entren diversos factors: el reporting, l’analítica i el màrqueting digital. El procés analític és un procés que es du a terme en tots els àmbits empresarials.

Actualment estem acostumats a treballar amb Internet i de forma telemàtica; això obre molts camins i a l’hora moltes bretxes digitals que no coneixem; per això és important fer sempre un anàlisis de la situació del nostre programa.

Quins passos haig de seguir

Per a fer un bon procés d’analítica web, primer de tot, hem de marcar els objectius que volem assolir en el nostre projecte. Quan tinguem clar els objectius; és bo remarcar que no és positiu emmarcar-ne gaires per a un únic procés. Com a màxim en fixaríem entre 2 i 3 per anàlisis.

Després de saber quins punts volem millorar, és moment per fer el reporting del nostre material online. Hi ha diverses plataformes que ens ofereixen reportings molt complets sobre les necessitats que sol·licitem. A través de Google Analytics, per exemple, podem aconseguir els informes necessaris per a analitzar els resultats de la nostra web.

Encara que, l’analítica web també es basa en la nostra participació en els Social Media; per aquest mateix motiu, també és molt important fer un reporting del material necessari per tal de conèixer la situació actual de la nostra empresa i l’engagement amb els nostres usuaris. Per a fer aquest reporting tenim eines com Metricool, que també serveix per a planificar el nostre calendari editorial, o píxels que podem instaurar dins el <head> de la nostra web i seguir amb més deteniment les accions dels nostres usuaris.

Fer l’anàlisi del reporting és important per tal de conèixer la situació actual i la passada, tot i que, quan esmento la passada, el més important és el passat més proper; no en farem res d’analitzar un any o 2 enrere.

Després de fer l’anàlisi, ha arribat l’hora de posar sobre la taula els objectius marcats i els resultats obtinguts. A partir d’aquest moment, entra el factor clau del màrqueting digital. A través dels KPIs arribarem a complir els nostres objectius. És molt important seguir aquest patró d’estructuració, per tal d’aconseguir resultats factibles.

Estructura del procés de l’analítica web:

1. Objectius
2. Reporting
3. Anàlisis web
4. KPIs
5. CTA
5. Mesurament de resultats
6. Modificacions, si fos el cas

També s’ha de remarcar que els KPIs es poden modificar per tal d’arribar als objectius marcats prèviament i que després s’han de fer diverses proves fins a assolir els objectius, ja que el procés d’analítica web no dóna un resultat immediat a les nostres accions. Ara toca dur a terme accions CTA (Call To Action) per tal d’aconseguir els nostres objectius i modificar els KPIs si és necessari.

Saps què és el màrqueting digital?

Dos paraules separades “màrqueting” i “digital” que juntes demostren la gran explosió de nous conceptes i aptituds que em guanyat d’ençà el 1983, any en que comença a aparèixer Internet, de forma minimalista però apareix. Amb els anys això va augmentant, es van creant sistemes perquè tota la població pugui començar-hi a accedir amb les famoses “www”.

Un procés lent però definitiu perquè un cop implementades les “www” em pogut accedir a molt contingut, fins ara amagat per les autoritats, institucions i fins i tot, pels ciutadans.

El màrqueting és un procés de venta o de publicitat per tal d’aconseguir una captació per part del client/usuari espectacular i per arribar a convertir aquest sentiment en una experiència real i satisfactòria. Si li sumem “digital” en l’era actual, segle XXI, podem gaudir d’una publicitat i una estratègia comunicativa rica en experiències reals i transparents on tots som els protagonistes.

Productes reals per a persones reals: tots tenim un target i, tu tens el teu? Descobreix tot el que pots guanyar amb la mentoria online.